Asociación de profesionais do persoal de servizos técnicos da Xunta de Galicia
  Titulación académica requirida
 
Titulación académica requirida
 
006. Xefe/a servicios técnicos//
encargado/a de matemento e outras
 
Técnico superior en mantemento e montaxe de instalacións de edificio e
proceso, técnico superior de mantemento de equipo industrial ou equivalentes
 
 
 
069. Oficial servicios técnicos//Oficial
1ª mantemento//oficial 1ª oficios
varios//Oficial 1ª
 
a) Técnico superior en mantemento e montaxe de instalacións de edificio
e proceso ou equivalente.
b) Bacharel, técnico superior ou equivalentes e tres anos de experiencia
acreditada na categoría na Administración pública.
 
 
 
006. Axudante de servicios
técnicos//oficial 2ª de mantemento
a) Técnico en montaxe e mantemento de instalacións de frío, climatización
e producción de calor ou equivalente
b) Graduado en ESO, graduado escolar, técnico (ciclo formativo de grao
medio) ou equivalente e dous anos de experiencia acreditada na categoría
na Administración pública
 
  Desde Julio 2008 > 34821 visitantes (81859 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis