Asociación de profesionais do persoal de servizos técnicos da Xunta de Galicia
  Fins da asociación
 
 

 

                                               CAPÍTULO II

FINS DA ASOCIACIÓN 

Artigo 4. Son fins da asociación: 

a) O fomento da solidariedade, da comunicación e das relacións entre os asociados mediante a correspondente información e intercomunicación.
b) O desenvolvemento e a promoción dos intereses sociais dos mesmos.
c) A colaboración coa administración co fin de fixar as condicións máis axeitadas para a prestación dos seus servizos e na elaboración das disposicións que afecten a estes empregados públicos mediante a súa participación nos órganos correspondentes.
d) Velar polo prestixio dos membros asociados e pola maior eficacia da súa función.
e) Promover o espírito de servizo á sociedade que implica o exercicio da función pública.
f) A organización de cursos e conferencias, a edición de publicacións e en xeral a realización de calquera actividade que busque unha mellora na formación profesional dos asociados.
g) Facilitar o achegamento entre os profesionais, unificar criterios a nivel profesional ou intelectual e formular directrices comúns para o mellor desenvolvemento da profesión.
h) Programar, organizar e colaborar nos labores formativos e de promoción dos membros.
 
  Desde Julio 2008 > 34821 visitantes (81862 clics a subpáginas) ¡Aqui en esta página!  
 
Este sitio web fue creado de forma gratuita con PaginaWebGratis.es. ¿Quieres también tu sitio web propio?
Registrarse gratis